Gjennomført med gode evalueringer:

Salem konferansesenter Bergen 4. oktober 2017:

Er du glad i meg? - om barnas kjærlighetsspråk.

Irene og Øystein Elgen

kl 19.30 - 21.30 (senest). Ingen påmelding. Billetter kjøpes ved inngangen.

Denne kvelden fokuserer vi på barnas "følelsestank" og spørsmålet hvert barn stadig, og på  ulike måter stadig stiller: "Er du som forelder glad i meg?"

Målgruppen er særlig foreldre til barn i førskole og barneskolealder og de som arbeider med denne aldersgruppen.   

Sted: Salem konferansesenter. Sigurds Gate 6, 5015 Bergen

Pris: kr 50 pr person. Betales på stedet. Ingen forhåndspåmelding. 

Irene og Øystein Elgen er begge leger. Irene barnelege, barnepsykiater og professor i barnepsykiatri, Øystein voksenpsykiater. De har i mange år undervist i samlivs- og foreldretema.