Seminarholdere

Familieskolen stiller med solide kurs- og foredragsholdere med variert bakgrunn som brenner for det gode (sam)liv. Til sammen kan de skilte med lang livserfaring og høy faglig kompetanse.

Faste kursholdere

Irene og Øystein Elgen
Irene er barnepsykiater og barnelege, overlege ved Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen og professor ved Universitetet i Bergen. Øystein er voksenpsykiater og overlege i Helse Bergen. Irene og Øystein har feiret sin 36. bryllupsdag, har 3 voksne barn, 5 barnebarn. Sammen har de i mange år undervist om parforhold og familie, og utviklet flere kurskonsept vedr samliv og familieliv.

Anine og Thomas Mildestvedt
Anine har utdannelse fra Lærerhøyskolen og NLA og er en erfaren foredragsholder, arbeider på deltid med samlivskurs og som menighetspedagog i Den norske kirke. Thomas er lege-spesialist i allmennmedisin i Bergen og 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen. Sammen har de 3 barn i tenårinsalder/unge voksne. Erfarne undervisere. 


Gjesteforelesere

Familieskolens deltakere nyter godt av at ulike gjeste-foredragsholdere har lyst til å bidra. Det gir mangfold.

Frode Thuen, kjent som samlivsekspert, professor i psykologi, forsker, forfatter, foredragsholder, fast samlivs-spaltist i A-magasinet.

Liv Berit Heimstad Tønnessen, pedagog, foreldre-inspirator, foredragsholder, forfatter

 

 

"Dette var livsforvandlende"

Mann, 45 år (2015)