Seminarholdere

Familieskolen stiller med solide kurs- og foredragsholdere med variert bakgrunn som brenner for det gode (sam)liv. Til sammen kan de skilte med lang livserfaring og høy faglig kompetanse.

Faste kursholdere

Irene og Øystein Elgen
Irene er barnepsykiater og barnelege, seksjonsoverlege og forskningsleder ved Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen og professor ved Universitetet i Bergen.
Øystein er voksenpsykiater, overlege i Helse Bergen, og har egen spesialistpraksis. Irene og Øystein har feiret sin 37. bryllupsdag, har 3 voksne barn, 5 barnebarn. Sammen har de i mange år undervist om parforhold og familie, og utviklet flere kurskonsept vedr samliv og familieliv. De er godkjente kursholdere for PREP og Gottman. 

Anine og Thomas Mildestvedt
Anine har utdannelse fra Lærerhøyskolen og NLA og er en erfaren foredragsholder, kreativ arbeider med ungdom i Bjørgvin Bispedømme, Den norske kirke.
Thomas er lege-spesialist i allmennmedisin i Bergen og 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen. Sammen har de 3 barn i tenårinsalder/unge voksne. Erfarne undervisere. De er godkjente kursholdere for PREP ogGodt samliv - kurs for førstegangsforeldre. 


Gjesteforelesere

Familieskolens deltakere nyter godt av at ulike gjeste-foredragsholdere har lyst til å bidra. Det gir mangfold.

Frode Thuen, kjent som samlivsekspert, professor i psykologi, forsker, forfatter, foredragsholder, fast samlivs-spaltist i A-magasinet.

Liv Berit Heimstad Tønnessen, pedagog, foreldre-inspirator, foredragsholder, forfatter.

 

 

"Dette var livsforvandlende"

Mann, 45 år (2015)