Om Familieskolen

Kjærligheten beskrives med 3 ulike meningsord, som henger nøye sammen:

  • Agape: elske fordi du vil, fordi du har bestem deg. Elske når den andre fortjener det minst. Elske på tross av. Ja, jeg vil !
  • Fileo: det likeverdige vennskapet, med gjensidig respekt, med gleden over å være sammen dere to. Leve åpent og ærlig med hverandre uten skam.
  • Eros: den intime erotikken, mellom dere to, det helt spesielle som bare dere har sammen.

Familieskolen styrker samlivet og familien

«Alle kan få det bedre». Forskning på samliv viser effekt av samlivstiltak, selv et enkelt samlivskurs bedrer de aller fleste forhold, og reduserer sjansen for alvorlige konflikter og brudd. Samlivet på service, også når relasjonene funker. Det er smart.

Familieskolen er for alle som vil ha et godt samliv med sin kjære, uavhengig av samlivsform, verdier og livssyn. Undervisningen og oppleggene er livssynsnøytrale. Noen er så smarte at de starter med "service" på samlivet tidlig i livet sammen, andre får ideen etter flere tiår.  Noen venter (litt) for lenge, til utfordringene hoper seg opp. Alle vil ha nytte av å fokusere på sitt samliv, med «tid for to». Familieskolen driver kurs og inspirasjonskvelder, men ikke parterapi for dem som sliter mest.

I 2016 startet vi også med eget fokus på foreldre, foreldrerollen og foreldreansvaret.

Verdigrunnlag & faglighet

Familieskolen bygger sin forståelse og formidling på menneskers likeverd, og på oppdatert forskning og erfaring for sunnhet i nære relasjoner vedrørende par, foreldre-barn, familie og samfunn. 

Hva driver Familieskolen med?

VI-appen.
I desember 2019 ble VI-appen tilgjengelig for alle, for gratis nedlasting. Familieskolen har utviklet denne i godt samarbeid med og økonomisk støttet av Barne-, ungdoms- og familiediektoratet (Buf-dir), sammen med dyktige fagpersoner på samliv. Les mer på https://www.vi-appen.no/

Samlivskurs og inspirasjonssamlinger for par og foreldre
Familieskolen driver med samlivskurs, seminarer, inspirasjonskvelder og foredrag. Temaene er mange, men alltid knyttet til det levde livet. Vi er mer opptatt av nytten for «sammen-livet» enn "tørr" teoretisk kunnskap. Derfor hører undervisning og «Tid for TO» nesten alltid sammen. Det er aldri spørsmål om å dele fra eget forhold med andre par, ingen gruppesamtaler. Men vanligvis tid for dere to til å snakke sammen om temaene (unntatt ved rene foredrag). Undervisning og opplegg er livssynsnøytralt. 

Gottman.
John Gottman har i 40 år forsket på samliv ved å følge flere tusen par over flere ti-år. Han er en svært anerkjent forsker og formidler. Ut fra denne forskningen har han skrevet boka "Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold" og laget samlivskurset "7 prinsipper for gode samliv". Familieskolen er godkjente kursholdere for dette, og er nå vårt primære kurs- og seminartilbud.
Gottman har også forsket på foreldre - barn - relasjonen. Dette er grunnlag for kurs og inspirasjonssamlinger som Familieskolen holder. 

PREP-kurs. PREP har gjennom mange år vært det mest brukte samlivskurset i Norge, opprinnelig fra USA, eies og driftes i Norge av Samlivsavdelingen på Modum Bad. Det kreves egen serifisering fra Modum Bad for å arrangere og undervise på PREP-kurs. Våre PREP-instruktører er meget erfarne. PREP arr. både som helgeopplegg og som 3-kvelds-kurs (vanligis 1 kveld i uka i 3 påfølgende uker). 

Samliv på service ved Hallingskarvet. På Hermon høyfjellssenter en helg i juni hvert år. Gottmans samlivskurs. 

Inspirasjonssamlinger. Vanligvis en kveld.Tema med fokus på par-relasjon og/eller foreldrerollen. 

Unge Par-kvelder. Egne kvelder for unge par.

Familieskolen har også selv utviklet en rekke temakurs, som vi har lang erfaring med å gjennomføre.     Eksempler på tema:.
- Hva har vi med i bagasjen (fra egen arv og familie).    
-
Kommunikasjon og følelser                                                                                                                          
- Å elske på rett språk.  Kjærlighetens 5 språk.
- Når det stormer. Om konflikt  og konflikthåndtering.
- Når livet oppleves urettferdig - hva da?
- Tilgivelse og forsoning i parforhold og familie
- Om forskjellighet og samtidig nærhet
- Jeg er jo bare sånn. Er vi "låst fast", eller kan vi endres?
- Nakenhet uten skam. Om åpenhet og ærlighet uten å skamme seg. 
- #tenåringerihuset, seminar for tenåringsforeldre.
- Emosjonsfokuserte foreldre.

Kursene og inspirasjonssamlingene annonseres åpent og passer for alle, uansett livssyn og livssituasjon. Noen arr kan ha fokus på egne målgrupper, f.eks unge par eller tenåringsforeldre. 

På forespørsel kan tema og innhold gjerne tilpasses spesielle målgrupper. Vi setter gjerne sammen en ønskelig "pakke" av temaer, som også kan være andre enn de som er beskrevet over. 

Økonomi & organisering

Familieskolen drives på non-profitt, idealistisk grunnlag. Det betyr at driften av Familieskolen gjøres av noen få mennesker som ikke får penger for arbeidet. Foredragsholderne får vanligvis honorar.

Familieskolen er fra 23.1.2017 registrert i Brønnøysundregisteret som "Foreningen Familieskolen".

Familieskolene har alle år fått økonomisk støtte fra det statlige Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUF-dir), som fordeler midler fra Statsbudsjettet til ulike forebyggende samlivstiltak. Noen ganger får vi frivillige gaver eller sponsortilskudd. Denne viktige støtten gjør at deltakeravgiften kan holdes lav. Det er viktig for oss at oppleggene er så rimelige som mulig.

Regnskapet for midler fra BUF-direktoratet revideres av revisor, og sendes årlig til BUF-dierektoratet for gjennomgang og godkjenning, sammen med rapport fra hvert gjennomført tiltak. Familieskolens regnskap gis til bidragsytere, og evnt andre på forespørsel.

Bidrag

Det er viktig for oss at prisene holdes så lave som mulig for at flest mulig skal ha mulighet til å bli med. Vi er takknemlige for ethvert bidrag.

Foreningen Familieskolen sitt kontonummer er: 1503.92.51601

" Familieskolen reddet vårt ekteskap og har gitt oss livsgnisten tilbake"

Utsagn fra par etter PREP-kurs

PS!

Dersom du mener det er bra med styrkede samliv, kan du gjerne legge ut en link til Familieskolen på dine / organisasjonens egne hjemmesider. Det kan du gjøre uten å spørre oss. Men hyggelig om du sender en epost så vi blir informert om det.

Vi samarbeider gjerne!

Hvem driver Familieskolen?

Familieskolen har holdt på i Bergen siden 1999. Den drives på frivillig basis av noen ildsjeler som vil gjøre noe for å styrke folks samliv og familieliv. De har relevant utdanning og lang erfaring i møte med mennesker og par. Familieskolen har gjennom årene samarbeidet med kommuner, kirker og ulike organisasjoner i samfunnet. 

Vi ønsker å være et tilbud til de mange mennesker, grupper, offentlige og frivillige organisasjoner og kirker som vil fremme et godt tilbud til par. Kanskje Familieskolen er løsningen …? Vi samarbeider gjerne. Og har erfaring og kompetansen.

Arbeidet ledes av en arbeidsgruppe, som nå består av:
- Anine og Thomas Mildestvedt
- Irene og Øystein Elgen